ωτοπλαστικη


Ωτοπλαστικη
Το μέγεθος των αυτιών καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από τα γονίδια και την κληρονομικότητα. Ωστόσο, το μέγεθος και το σχήμα των αυτιών γίνεται πολλές φορές αντικείμενο σχολίων από τους συμμαθητές δημιουργώντας σε παιδιά μικρής ηλικίας αρκετά τραύματα και ψυχολογικά προβλήματα που συνδέονται άμεσα με την εικόνα τους και κατ’ επέκταση την αυτοεκτίμησή τους.

1 Comment