ανορθωση στηθους


Δείτε παραδείγματα από πλαστικές επεμβάσεις ανόρθωσης στήθους.
Στα Κέντρα Πλαστικής Χειρουργικής ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ, εφαρμόζοντας σύγχρονες τεχνικές πλαστικής χειρουργικής, καταφέρνουμε να ανορθώσουμε ένα πτωτικό στήθος με ελάχιστες τομές, οι οποίες ουσιαστικά εξαφανίζονται στο μετεγχειριτικό διάστημα.
Με αυτές τις τεχνικές εξασφαλίζουμε ένα άμεσο, αρμονικό και μόνιμο αποτέλεσμα, δίχως να ταλαιπωρείται η ασθενής.

1 Comment